Publikační činnost

Publikační činnost je jedním z nejvýznamnějších komunikačních „kanálů“ Národního památkového ústavu. Jeho prostřednictvím představujeme veřejnosti důležitá témata památkové péče i jednotlivé památky, informujeme o novinkách v oboru a zodpovídáme otázky týkající se teorie i praxe.

Každé pracoviště NPÚ vydává své vlastní knihy, sborníky nebo časopisy, jež odrážejí především ta témata, jimiž se zabývá. Vedle metodik, které vycházejí ve specializovaných sériích, a úzce odborných publikací zaměřených v prvé řadě na problémy údržby a oprav památek či památkový urbanismus nabízí NPÚ i oblíbené turistické průvodce nebo výpravné publikace s kvalitními fotografiemi a reprodukcemi, jimiž se snažíme seznámit s atraktivními památkami v České republice nejen domácí, ale také zahraniční návštěvníky.

Knihy a časopisy je možné zakoupit v e-shopu, případně osobně v knihkupectví a informačním centru NPÚ, které sídlí v centru Prahy v ulici Na Perštýně. Některé publikace lze po dohodě získat i na dalších pracovištích NPÚ.

e-shop

Vydáváme řadu recenzovaných periodik, například Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Památky západních Čech, Památky jižních Čech, Památky středních Čech a Staletá Praha, podílíme se na vydávání časopisu Fontes Nissae – Prameny Nisy. Na jejich stránkách zveřejňujeme výsledky odborné vědecké činnosti, hodnocené Radou pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR. Publikované příspěvky procházejí recenzním řízením a splňují vysoké odborné nároky.

Knižní katalog Národního památkového ústavu

Knižní katalog 2018
PDF (911,45 KB)

zpět na činnosti NPÚ