Dobrovíz v náruči památkové péče aneb včera, dnes a „kdyby“

Výstava

  • Národopisné muzeum Národního muzea ()
  • 1. 9. 2017–30. 9. 2017

V termínu 1. – 30. 9. 2017 je možné v rámci doprovodných programů navštívit v Národopisném muzeu Národního muzea (Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5) putovní výstavu kurátorek Jany Berkové a Markéty Hanzlíkové připravenou Národním památkovým ústavem, ÚOP středních Čech, která ukazuje výsledky postupné obnovy obce Dobrovíze v blízkosti Prahy a především pozitivní vliv památkové ochrany projevující se v záchraně vzácných objektů před demolicemi a nevhodnými úpravami.

Výstava na příkladu vesnické památkové rezervace Dobrovíz a jejích proměn v posledních desetiletích dokumentuje výsledky a pozitivní vliv památkové péče v plošně chráněných sídlech.  Návštěvníci mohou také srovnat proměny vzhledu usedlostí v uplynulých dvaceti letech s hypotetickými dopady návrhů stavebních úprav, které s ohledem na plošnou památkovou ochranu nebyly realizovány. Výstava byla připravena v roce 2015 k výročí 20 let vyhlášení vesnické památkové rezervace.