Využití koníčku v praxi archeologa

Zálibou archeologa Karla Faltýnka z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci je sběr lidových pověstí a lidové slovesnosti. Touto činností se zabývá již od konce osmdesátých let.

„Moje zájmová činnost spočívá v tom, že jsem, zejména na Lošticku, Mohelnicku a Bouzovsku, pořizoval rozhovory s pamětníky na výše uvedená témata, taktéž jsem se zajímal o různé písemnosti, veršování, ale taktéž o fotografie ze soukromých archivů s etnologickou tematikou“, říká Karel Faltýnek. Ve volném čase se snaží svůj archiv, sestávající ať již z písemných poznámek, či autentických nahrávek postupně zpracovávat. Povedlo se mu již s tematikou pověstí z Lošticka a Bouzovska vydat v roce 2005 menší brožurku Pověsti z Bouzovska a Lošticka a roku 2009 Vyprávěnky starého hrnčíře: pověsti z Litovle. „Je to moje záliba, která leckdy může i napomoci k různým interpretacím archeologických nálezů, což se též mnohdy i povedlo. Například při pročítání různých regionálních archiválií se tak zdařilo objevit i několik lokalit, případně i na základě informace některého z pamětníků“, zdůrazňuje archeolog a etnograf v jedné osobě.

V rámci cyklu České televize Náš venkov, snažící se zachytit nejen současné proměny českého venkova, ale také přibližovat tradiční hodnoty, bude jeden díl s názvem Hledač pod Bouzovem věnovaný Karlu Faltýnkovi, který přiblíží jeho aktivity v oblasti vlastivědy, etnografie apod. Šestadvacetiminutový pořad bude vysílat ČT2 v sobotu 4. listopadu 2017 v 9 hodin.

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097944695-nas-venkov/417235100041009-hledac-pod-bouzovem