Obnova střechy a krovu fary v Nové Hradečné

Fara v Nové Hradečné je nemovitá kulturní památka zapsaná do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, vlastníkem objektu je Římskokatolická farnost Nová Hradečná.

Jedná se o volně stojící dvoupodlažní budovu obdélného půdorysu krytou vysokou sedlovou střechou ukončenou polovalbami umístěnou na jihozápadním okraji obce poblíž kostela sv. Vavřince. Střed průčelí je zdůrazněn mělkým tříosým rizalitem se zaobleným nárožím s kamenným pravoúhlým portálem. Konstrukce krovu je krokevní, hambalková, podélně vázaná plně vyvinutou ležatou stolicí. Objekt byl postaven v letech 1764–68 tehdejším majitelem panství knížetem Josefem Václavem Vavřincem z Lichtensteinu.

V roce 2013 přišel do Nové Hradečné nový farář P. Mgr. Pavel Stuška, který zjistil, že střecha a krov fary jsou ve špatném stavu, proto začal s přípravou projektové dokumentace na opravu, ke které bylo v roce 2014 vydáno souhlasné rozhodnutí odboru výstavby a úřadu územního plánování Městského úřadu Uničov. Před rekonstrukcí byly na střeše fary dva druhy střešní krytiny – břidlicové šablony na jihozápadní straně objektu a azbestocementové šablony na severovýchodní straně objektu, proto jsme předpokládali, že na celé střeše byla původně břidlicová krytina. V projektu byla navržena střešní krytina z čtvercových břidlicových šablon, což bylo odborem výstavby a úřadem územního plánování Městského úřadu Uničov odsouhlaseno. Po zahájení rekonstrukce krovu a střechy v roce 2014 byl zpracován operativní průzkumu a dokumentace konstrukce krovu střechy fary (NPÚ, ÚOP v Olomouci, Mgr. Ondřej Belšík). Bylo zjištěno, že krov byl sestaven z ručně tesaného měkkého dřeva, z jedlí a smrků smýcených v období vegetačního klidu nebo na konci vegetačního období mezi léty 1767–68 a 1768–69 (viz výzkumná zpráva Ing. Tomáše Kyncla, DendroLab Brno, září 2014). Vzhledem k tomu, že fara měla být stavebně dokončena v roce 1768 a ke skácení části stromů použitých v krovu došlo v období od srpna 1768 do dubna následujícího roku, k sestavení krovu muselo být použito i dřevo zcela čerstvé, smýcené na konci vegetačního období v roce 1768. V podkroví fary byly nalezeny fragmenty i celé kusy starší střešní krytiny, ručně formované pálené režné bobrovky s rovným zakončením, se segmentovým zakončením a s hrotitým zakončením. Ve fragmentech byly v podkroví dochovány i starší ručně formované pálené režné hladké hřebenáče. Na základě tohoto zjištění a také v souladu s obrazem hradečského faráře Andrease Miklika jako stavebníka kostela sv. Vavřince a fary, který visí přímo na faře, kde je na střechách fary i kostela střešní krytina cihlově červené barvy, došlo ke změně materiálu navržené střešní krytiny na režné pálené cihlově červené bobrovky. Tato změna byla odsouhlasena odborem výstavby a úřadem územního plánování Městského úřadu Uničov.

V roce 2014 byla zahájena oprava střechy a krovu, která byla spolufinancována příspěvky z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR (2014: 340 000 Kč, 2015: 300 000 Kč, 2016: 500 000 Kč), vlastníkem, Krajským úřadem Olomouckého kraje a Obecním úřadem v Nové Hradečné. Práce realizuje firma ROOFS CZ GROUP a. s. z Olomouce. Po částech se opravují poškozené části krovu, převážně formou výměny kus za kus nebo tzv. protézováním, probíhá pokládka nové střešní krytiny (režné pálené cihlově červené bobrovky) a jsou osazovány nové titanzinkové klempířské prvky. V současnosti jsou práce realizovány ze tří čtvrtin a je předpoklad, že do konce letošního roku bude dokončena celá rekonstrukce střechy a krovu. Díky dobré spolupráci vlastníka a stavební firmy bude kvalitně opravena část kulturní památky, a bude obnoven původní historický vzhled střechy.