Ústřední seznam kulturních památek ČR se rozrostl o část objektu bývalé Městské elektrárny v Přerově

Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku provozně-administrativní budovu pro její urbanistické, architektonické, umělecko-řemeslné, stavebně typologické a historické hodnoty.

Unikátní industriální stavba vystavěná v duchu geometrické moderny, dle návrhu pražského architekta Ladislava Skřivánka, byla uvedena do provozu v roce 1920. Provozně-administrativní budova byla koncipována jako centrální sídlo společnosti, které mělo reprezentovat jak svého provozovatele, Středomoravskou elektrárnu, společnost s. r. o., tak město Přerov, co by jednoho ze zakládajících společníků. Kromě vlastního technického vybavení byl proto kladen důraz na kvalitní architektonické řešení, které je podstatnou součástí památkových hodnot objektu. Jedná se o monumentální průmyslový objekt z režného cihelného zdiva s řadou dodnes dochovaných architektonických detailů, jako jsou zubořezy na fasádách, tvarové členění okenních a dveřních výplní s charakteristickým značením původního provozovatele, tj. „SME“ v okenní výplni štítu strojovny, zdobné zakončení hlav komínových těles a dalších prvků. Z památkového hlediska je rovněž velice důležitá autentická podoba, tj. autentická hmota a forma, ve které se budova bez technologického zařízení zachovala. Kromě architektonických kvalit vykazuje stavba nesporné urbanistické hodnoty, neboť se jedná o významnou dominantu Přerova, která je součástí ustálených panoramatických pohledů na město a typická silueta korunovaná štíty a dvěma komíny je identifikačním znakem Přerova při příjezdu do železniční stanice Přerov.

Ostatní budovy v areálu elektrárny nevykazují individuální historické, architektonické, technologické ani urbanistické hodnoty, pro které by bylo nutné tyto stavby legislativně chránit.

Prohlášením věci za kulturní památku se vlastníkovi otevírá možnost čerpat finanční prostředky prostřednictvím dotačních titulů, stejně jako možnost využít bezplatné poradenské činnosti NPÚ, územního odborného pracoviště v Olomouci, při obnově památky.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Michaela Harvánková

  • památkář
  • 585 204 161, 775 882 311
  • Horní náměstí 410/25, Olomouc

Vlastimil Staněk

  • redaktor
  • 585 204 134, 725 718 061
  • Horní náměstí 410/25, Olomouc