Na hřbitově v Rokytnici u Přerova jsou nově prohlášeny dvě kulturní památky

Šlechtická hrobka rodiny Eichhoff včetně kamenného kříže splnily podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku na návrh Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci.

Velice netypickým a ojedinělým příkladem funerální architektury na území Olomouckého kraje je hrobka rodiny Eichhoff, jež vykazuje významné uměleckořemeslné i architektonické hodnoty a tvoří dominantu hřbitova. Její výstavba v roce 1836 velmi úzce souvisí s vývojem zámeckého sídla v Rokytnici a zejména s jeho majiteli. Jedná se o drobnou architekturu obdélného půdorysu částečně krytou ze tří stran uměle navršeným zatravněným valem s novogotickým průčelím. V interiéru se nachází pět kruhových olejomaleb v rámech z omítky, mohlo by se jednat o dílo akademického malíře Karla Eichhoffa. V podélných stěnách ve třech řadách nad sebou je zasazeno do zdi 19 náhrobníků z různých druhů mramoru a jeden ze dřeva, kryjících hrobové komory.

Pískovcový kříž se sochou Ukřižovaného Krista stojí na nízkém, čtvercovém, stupňovitém soklu, na který navazuje hranolový podstavec s reliéfem Panny Marie Bolestné včetně nápisu a uvedením roku 1879 na zadní straně. Tato drobná sakrální památka je také příkladem kvalitní uměleckořemeslné produkce, pomáhá dotvářet identitu kraje a je druhou nejvýraznější dominantou hřbitova.

Prohlášením věci za kulturní památku může vlastník dosáhnout na různé dotace a tím přispět k jejím opravám. U hrobky z vnější strany místy opadá omítka i opěrné zdi a zídky vyžadují místy dozdění a vyspárování. Kované části nízkého oplocení jsou povrchově zkorodované. Kříž se nachází v dobrém stavu.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Bc. Lucie Zatloukalová

  • památkář
  • 585 204 123, 724 702 403
  • Horní náměstí 410/25, Olomouc

Vlastimil Staněk

  • redaktor
  • 585 204 134, 725 718 061
  • Horní náměstí 410/25, Olomouc