Soubor pěchotních srubů československého těžkého opevnění – nová kulturní památka Olomouckého kraje

Předmětný soubor se skládá z jedinečných srubů StM-S-50 v katastrálním území obce Branná a StM-S-33 v katastrálním území Starého Města pod Králickým Sněžníkem.

Stálé opevnění republiky bylo plánováno po roce 1934 v reakci na politický vývoj a výboje nacistického Německa. Budování těžkého opevnění začínalo prioritně na nejohroženější severní hranici Československa. Pěchotní sruby a tvrze měly tvořit soustavu samostatných objektů schopných vést obranu proti pěchotě i obrněným jednotkám. K hlavním konstrukčním materiálům patřil mimořádně kvalitní železobeton ve spojení s ocelolitinou a pancéřovou ocelí střílen, kopulí, zvonů a pohyblivých věží. Přípravné práce probíhaly od roku 1934, s vlastním budováním pevnostních objektů se započalo o rok později. Výjimečnost a kvality opevnění československého státu jsou vyzdvihovány v mezinárodním měřítku. Návrh na prohlášení vzešel z Klubu vojenské historie Olomouc-LO37 a Regionální komisí NPÚ, ÚOP v Olomouci byl doporučen Ministerstvu kultury pro své historické, technické i stavebně-technologické hodnoty a zároveň i proto, že vynikají nad ostatními svou atypičností.

Pěchotní srub evidenčního čísla Ředitelství opevňovacích prací StM-S-50 s krycím názvem U trati představuje jedinečné stavebně-taktické řešení v rámci celého československého fortifikačního systému. Atypický objekt těžkého opevnění určený pro čelní palbu, izolovaný, kvůli charakteru terénu jednostranný, rovný – má stupeň odolnosti II a nachází se 673,78 metrů nad mořem v katastrálním územní obce Branná u Šumperka. Autentický objekt je poškozen pouze vytržením čelní střílny. V týlovém patře má zachovanou vrtanou studnu hlubokou 26,3 metry. V ubikaci pro poddůstojníky, při obsazení srubu během mobilizace v září 1938, vytvořili českoslovenští vojáci malbu Západ slunce nad Hradčany. Dílo, které je posuzováno jako součást celku, není z uměleckého hlediska cenné, nicméně jeho hodnota spočívá v autentičnosti spojená s bezprostřední vlasteneckou motivací vojáků, kteří byli připraveni hájit tehdejší Československo. Objekt měla obsluhovat osádka o 15 mužích – pět poddůstojníků a deset vojínů. Jeho vlastníkem jsou Lesy České republiky s. p.

Druhý ze srubů StM-S-33 Lesík je izolovaný, oboustranný pěchotní srub pro boční palbu, dvoukřídlý, dvoupatrový, rovný se stupněm odolnosti 2 s jedním pancéřovým prvkem nad stropnicí. Výjimečnost stavebního řešení spočívá v propojení horního (bojového) a spodního (týlového) patra ocelovým žebříkem, připojeným ke stěně, namísto schodiště.  Objekt, jehož vlastníkem je Ministerstvo obrany, leží v katastru Starého Města pod Králickým Sněžníkem, v nadmořské výšce 677,985 metrů. Ve spodním patře zůstala zachována vrtaná studna o hloubce 29,4 metry. Po obvodu stropnice se nachází háky na upevnění maskovací sítě. Tento bunkr měla obsluhovat osádka o 17 mužích, z toho čtyři poddůstojníci a 13 vojínů.

V obou případech pěchotních srubů se jedná o stavby velmi zachované, jedinečné svou stavební atypičností, která je odlišuje. Technická, stavebně-technologická a historická hodnota těchto objektů je nezanedbatelná i vzhledem k našim a světovým dějinám. Prohlášené vojenské stavby jsou zahrnuty do turistických tras, aktivity jejich provozovatelů jsou utvářeny v nadregionálním kontextu a s vědomím významu těchto památek. Existence těchto objektů je zároveň charakteristickým prvkem krajiny nejen našich severních pohraničních oblastí. Památková ochrana zajistí jejich zachování pro další generace.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Bc. Lucie Zatloukalová

  • památkář
  • 585 204 123, 724 702 403
  • Horní náměstí 410/25, Olomouc

Vlastimil Staněk

  • redaktor
  • 585 204 134, 725 718 061
  • Horní náměstí 410/25, Olomouc