Obnova budovy bývalého zemského soudu v Javorníku

Město Javorník investuje nemalou měrou do obnovy svého historického města. Rozhodně v poslední době nezaostává za Národním památkovým ústavem, který pečuje o areál zámku Jánský Vrch, národní kulturní památku, ani za římskokatolickou církví, která se dlouhodobě věnuje obnově kostelů ve městě. Farního kostela Nejsvětější Trojice v centru města a kostela sv. Kříže v části města, odedávna nazývané vsí.

Nedávno proběhla obnova radnice a školy, největší investice si však vyžádala obnova náměstí a bývalé soudní budovy č. p. 7 stojící v blízkosti farního kostela i radnice. Je pohledově exponovanou budovou ve výhledech z města na zámek a hmotově výrazným prvkem centra s poměrně složitým stavebním vývojem a zvláště z urbanistického hlediska velmi zajímavým. Hmota domu dnes vizuálně odkazuje jen k pozdnímu baroku. Půdorysné rozměry budovy byly dány pravděpodobně již v renesanci výstavbou bloku řadových domů na jižní straně nově se utvářejícího hlavního náměstí.  Patrně tři měšťanské domy nahradily ve 2. polovině 18. století při výstavbě biskupského dvora dva domy – pro šafáře a úředníky. Po požáru města v roce 1825 dvůr zanikl a domy byly spojeny v jeden úřednický dům. Výstavby se ujal roku 1828 z pozice stavebníka biskup Emanuel Schimonski. Od roku 1832 zde začal působit biskupský zemský soud, o sedmnáct let později okresní soud. Po 2. světové válce zůstala soudní budova na několik let opuštěná. Koncem 50. let 20. století v ní našly zázemí Chudé školské sestry Naší Paní, které v Javorníku působily již dříve a založily zde koncem padesátých let 19. století klášter sv. Hedviky. Dům č. p. 7 zůstal prázdný, než ho odkoupilo v prvním desetiletí 21. století ze soukromého vlastnictví Město Javorník.

Za kulturní nemovitou památku byl prohlášen v roce 2012. O tři roky později zpracovala Lucie Augustinková stavebněhistorický průzkum (SHP), který měl zásadní vliv na poznání zapomenuté historie domu v centru města i zapomenuté části historie města samotného. SHP patří svým obsahem k základním dokumentům žádostí k obnově památek, proto jej Město Javorník použilo k dosažení dotace na obnovu náměstí (o čemž jsme již nedávno informovali) a bývalého soudu v projektu Paczków a Javorník. Dvě města, jedna historie. Projektovou dokumentaci celkové obnovy domu si město nechalo vypracovat roku 2016 – získalo stavební povolení k její realizaci a po dvou letech byla schválena prováděcí projektová dokumentace z projektového a inženýrského ateliéru INS spol. s r. o. v Náchodě, na jejíž podkladech spolupracovali restaurátoři bratři Zlámalové.

Realizace obnovy bývalého soudu probíhala s cílem zachovat co nejvíce jeho historickou podobu, kterou postupně získal za dobu svého fungování. Představit tuto budovu v celém jejím vývoji, aby nedošlo ke ztrátě vypovídací hodnoty neuváženými kroky stopy jednotlivých vývojových fází. Požadavky na využití budovy byly od počátku na prostory náročné, navíc mělo být počítáno s bezbariérovým provozem, zabezpečením budovy z hlediska tepelné techniky a bezpečnosti, půdní vestavbou i ochranou vrápence v půdním prostoru. Do budovy se musely umístit veřejné záchodky, informační centrum, zázemí pro cyklisty, městské muzeum, galerie, přednáškové sály. V průběhu realizace akce přibyl zájem o vhodné místo pro muzeum plynárenství, svou expozici zde chtěli zřídit i řádové sestry, nebo muzeum v Paczkowě. Realizace obnovy bývalé soudní budovy se se ctí zhostila firma FICHNA – HUDECZEK a. s. z Píště u Opavy ve spolupráci s firmou HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o. z Hrušek u Břeclavi. V průběhu stavby probíhal archeologický výzkum organizací Archaia Olomouc z. ú. Obnova bývalé soudní budovy dopadla úspěšně díky výborné spolupráci všech zúčastněných a jejich vzájemné vstřícnosti při řešení problémů. Slavnostní otevření bylo z důvodu pandemie přeloženo na 1. června 2020.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Ing. Eva Pulkrtová

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 583 215 832, 777 477 097
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Hlavní třída 342/22, Šumperk