Výstava a kniha „o městě, krajině, umění“ Olomouce

Kdo chtěl poznat výtvarné, architektonické a urbanistické události v Olomouci v komplexním pojetí, měl příležitost na nedávno ukončené výstavě Muzea moderního umění Olomouc, nebo se může od konce loňského roku obracet ke knize. Obě jsou výsledkem soustavné odborné badatelské práce prof. Pavla Zatloukala.

  • Výstava O městě, krajině, umění

    Výstava O městě, krajině, umění

Výstava O městě, krajině, umění / Olomouc 1919–1989 i kniha Meditace o městě, krajině, umění / Olomouc 1919–1989 se věnují shodnému tématu: urbanistickému, architektonickému a výtvarnému dění v Olomouci v letech 1919 až 1989. Soustřeďují se na širší městský celek s jeho krajinným rámcem a souvisejícími přesahy do vzdálenějšího okolí.

Toto komplexní pojetí otevřelo řadu námětů, které byly na výstavě rozděleny do sedmi základních tematických kapitol, v knize pak do sedmi časově vymezených rámců. Materiálově pestrá expozice zahrnula výtvarná díla (sochy, malby, kresby, grafiky, fotografie), původní architektonické a urbanistické plány i modely. Kniha pak tento rámec rozšiřuje o další výtvarná díla i jednotlivosti uměleckého a kulturního vývoje.

Pro české prostředí dosud poměrně neobvyklou součástí výstavy i knihy je problematika vztahu Olomoučanů ke kulturnímu dědictví a přírodě, respektive příměstské krajině. Téma kulturně-historického (stavebního, architektonického a urbanistického) dědictví a památkové péče v Olomouci bylo na výstavě prezentováno samostatným oddílem, postihujícím základní tendence i významné mezníky ve vývoji zdejší památkové péče. Publikaci pak můžeme považovat za první syntetickou práci věnující se dějinám památkové péče v Olomouci, byť je toto téma pouze součástí – avšak podstatnou – širšího celku. Integrace tématu památkové péče přímo do výstavy je poté třeba hodnotit jako svým způsobem ojedinělou záležitost, nemající ve výstavní činnosti domácích muzeálních a galerijních institucí prozatím příliš analogií.

Z Olomoucký kraj nominuje uzemní odborné pracoviště v Olomouci.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace a popularizace byl navržen autor výstavy i knihy prof. PhDr. Pavel Zatloukal a Muzeum umění Olomouc, s. p. o., zastoupené Mgr. Ondřejem Zatloukalem.

 

Fotografie pochází z archivu Muzea umění Olomouc, © Zdeněk Sodoma

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.