Kostel Všech svatých ve Vyšehorkách

V jádru jde gotickou architekturu ze 2. třetiny 13. století, upravenou v letech 1529 a 1712, s pozdějšími zásahy.

Kostel náleží k památkově nejhodnotnějším stavbám regionu, má dvě polochostropě zastřešené lodě, presbytář je sklenutý hrubými půlkruhovými žebry. Zvnějšku je stavba zajímavá svými dřevěnými doškami a podsebitím vstupní části, čímž dostává charakter lidovosti.Budova byla po požáru roku 1963 v havarijním stavu, od 90. let minulého století probíhá její postupná oprava a konzervace včetně opravy střechy s výměnou střešní krytiny opět za dřevěný šindel.

Orientovaný jednolodní podélný kostel s pravoúhlým závěrem, obdélnou sakristií v jeho ose, hranolovou věží a boční kaplí na epištolní straně. Střechy objektu jsou sedlové a valbové, kryté dřevěným šindelem. Fasády jsou hladké, s jednou odstupňovanými opěrnými pilíři. Presbytář zaklenut křížovou žebrovou klenbou s konzolami, loď plochostropá s trámovým stropem. V interiéru nástěnné malby.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Výstava, která se konala od 23. ledna do 3. března 2013 v Galerii Klementinum v Praze, navázala na předchozí prezentaci Zničené kostely severních Čech 1945–1989....

Publikaci vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, v roce 2013. Ke zpracování tématu přistoupil autor knihy PhDr. Roman Lavička,...

Na základě dohody benediktinského řádu a Agentury pro rozvoj Broumovska o spolupráci se začaly provádět udržovací práce a připravovat celková obnova kláštera v Broumově....