Zámek Nové Zámky

Rekonstrukce klasicistního samostatně stojícího objektu obdélného půdorysu s vybíhajícími křídly s rozsáhlým parkem ve volné přírodě.

Liechtensteinský zámek vznikl přestavbou starší stavby v letech 1805 - 6 dle projektu Josefa Hardtmutha. Od roku 2013 probíhala rekonstrukce exteriéru objektu, která se týkala všech fasád, jednalo se o výměnu oken a dveří, obnovu omítek, restaurování kamenných a kovových prvků. Na celém objektu byla osazena nová dřevěná kastlová okna (stávající okna byla novodobá z 2. poloviny 20. století). Proběhlo také restaurování kamenné části soklu a balkonu. Realizované práce jsou v dobré kvalitě, díky vstřícnosti a dobré spolupráci investora, projektanta, stavební firmy a restaurátorů se podařilo zachránit několik původních historických oken, byla repasována vnitřní okenní křídla v 1. a 2. NP objektu, pocházející z počátku a z 2. poloviny 19. století. Před zahájením prací zpracoval NPÚ, ÚOP v Olomouci stavebněhistorický průzkum objektu včetně podpovrchového průzkumu barevnosti fasád a na základě jeho výsledků bylo navrženo nové barevné řešení fasád, které se lišilo od stávajícího stavu. Podpovrchový průzkum nalezl na několika místech pod stávajícími omítkami zbytky původního nátěru - narůžovělý okr pigmentovaný železitými hlinkami. Tímto odstínem byly nově natřeny všechny omítnuté plochy fasády i povrchy kamenných prvků na fasádě kromě obkladu soklu. Pískovcové desky v soklové části byly doplněny hrubou omítkou do úrovně původně předpokládané výšky soklu, výsledná úprava včetně doplnění omítkou byla realizována v přírodní barevnosti – lazurní nátěr v barvě pískovce, včetně obou erbů na tympanonech. V roce 2014 proběhla revitalizace zámeckého parku, v nejbližší době se předpokládá dokončení zbývajících úprav zelených ploch a komunikací v těsné sousedství zámku.

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.