Rekonstrukce olomouckého historického domu v Denisově ulici

Z hlediska památkové péče lze považovat dokončenou rekonstrukci objektu v olomoucké Městské památkové rezervaci (MPR), Denisova 33 za velmi zdařilou a šetrnou k historickým hodnotám objektu.

Rekonstrukce třípatrového řadového domu na místě středověké stavby, z níž se dochovaly klenuté gotické sklepy částečně vysekané do skály, byla zahájena v roce 2007. Dispozice přízemí se vstupní síní je renesanční s křížovým klenutím, z téže doby jsou i z části dochované valené klenby s vytaženými hřebínky v patře. Zřejmě v této etapě byl zčásti zastavěn dvorek dvorním křídlem, jehož velká část proběhla asanací v roce 1975. Stavení pravděpodobně hospodářského charakteru uzavíralo dvorek při zadním čele parcely. Dodnes se z něj zachovalo jen torzo s pavlačí vynesenou arkádami. Nelze vyloučit, že renesanční dům už byl dvoupatrový, stavbu zřejmě završovala atika kryjící v úrovni nynějšího třetího patra sedlovou střechu orientovanou štítem do ulice. Dům byl v roce 1875 zvýšen o patro a opatřen stávající okapově orientovanou nízkou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou.

Za památkově příkladnou lze považovat obnovu zdiva sklepa. Standardním řešením by bylo cihlové klenby sklepa zbavit omítek a všude provést omítky nové sanační. Zde byly některé historické zbytky omítek zachovány a ošetřeny proti destrukci, některé partie havarijních omítek byly odstraněny, načež byly doplněny novými vápennými, případně bylo historicky neomítnuté kamenné a cihlové zdivo pouze ošetřeno a ponecháno bez omítnutí. V přízemí je příkladné opětovné použití břidlicových dlažeb, které se na celkové památkové hodnotě objektu podílí. Ve střední části přízemí se ve zdi pod schodištěm nacházelo pískovcové ostění dveří, které bylo restaurováno a je funkčně využito. Cihlové klenby byly zachovány a opraveny včetně detailu vytažených hřebínků. V obytných místnostech v patrech jsou opětovně provedeny podlahy z dřevěných fošen, také zachování trámových záklopových stropů je z hlediska památkové péče rovněž příkladné řešení. Na zdech jsou částečně odhaleny a prezentovány starší omítkové vrstvy, které byly v maximální možné míře zachovány. Zde je na místě upozornit, že se v dnešní době historické omítky běžně zpevňují perlinkou nebo pro dorovnání překrývají sádrokartonovými deskami, které nejsou z památkového hlediska žádoucí. Původní záměr výměny krovu nebyl realizován a byla zvolena cesta opravy původního historického krovu z 19. století, což je z pohledu památkové péče ideální řešení. Prostory podkroví byly adaptovány a to byl jeden z problematických aspektů rekonstrukce, přičemž alespoň konstrukce krovu jsou maximálně přiznány a i zde je podlaha obytných místností z dřevěných fošen. Na střechy objektu byla opět položena nová krytina z falcovaného plechu, typická pro střechy v MPR Olomouc s nízkých sklonem. Konstrukce křídla dvorního prostoru v úrovni druhého nadzemního podlaží byla v havarijním stavu, byla proto snesena a nahrazena lehčí konstrukcí ze dřeva, znamenající z hlediska památkové péče vhodnější řešení, než kdyby byly použity jiné novodobé zdící materiály. Na obnovenou hmotu dvorního křídla bylo opět instalováno historické dřevěné okno s ozdobným dřevěným motivem, které bylo repasováno a částečně doplněno. Nad klenby arkád byla provedena nová stříška s dřevěnou konstrukcí a přináší nestandardní řešení jak z hlediska materiálu, tak tradičního vzhledu.

Llze konstatovat, že se jedná v rámci MPR Olomouc o výjimečnou rekonstrukci, která zajímavým způsobem kombinuje moderně-industriální přístup s propamátkově historickým přístupem. V interiéru domu se sice uplatňují místy moderní materiály a design, nicméně v nadstandardně kvalitativní úrovni. Tento kvalitativní a sensitivní přístup umožňuje, že historičnost domu zůstává zřetelná a dominantní a nové prvky a materiály nepůsobí agresivně a ostentativně. Historické domy v MPR Olomouc jsou typické právě elegantní a nevtíravou kombinací materiálů a prvků z různých epoch a v rámci rekonstrukce domu Denisova č. o. 33 se tato příjemná stylová syntéza podařila zopakovat. Genius loci domu byl zachován a snad ještě i posílen. Památková péče si může jen přát, aby takové rekonstrukce byly standardem.

Kromě chvályhodného celkového přístupu investora Hotel Miss Sophie's Olomouc a týmu pražských architektek TekTek s. r. o. k tomu přispěla nepochybně i relativně dlouhá doba rekonstrukce. Památková péče si může jen přát, aby takové rekonstrukce a přístup k nim byly standardem. 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

V minulém roce byla dokončena náročná rekonstrukce neorenesanční vily čp. 125 továrníka Rudolfa Haurowitze z roku 1897 ve vilové čtvrti Tiché údolí v Roztokách, která...

Schubertova vila po obnově

Honosné rodinné sídlo si nechal vystavět v roce 1924 Oswald Schubert, ředitel největší hrádecké textilní továrny, podle návrhu proslulé drážďansko-liberecké kanceláře...

Krov po opravě

Donedávna nikdo netušil, že drobný patrový měšťanský dům v českokrumlovské Masné uličce ukrývá jednu z posledních zcela autenticky dochovaných konstrukcí pozdně...