Záchrana sušárny chmele v Odrlicích

Sušárna chmele v Odrlicích je významná technická památka, která nemá obdobu na Hané ani na celé Moravě. Jde o stavbu z konce 19. století, jež je příkladem postupného vývoje zpracování chmele.

Stavba o obdélném půdorysu je vystavěna z nepálených cihel a vnitřní prostor je rozdělen do tří podlaží. Západní stěnu prolamují charakteristické štěrbinové větrací otvory umístěné ve třech řadách. Na severní straně střechy vystupuje větrací věž se žaluziovými otvory, tzv. humna. Chmel se zde sušil proudem čerstvého vzduchu, který procházel dovnitř štěrbinovými otvory, ale v roce 1928 byla sušárna druhotně vybavena topeništěm.  Budova po roce 1953 vyhořela a následně byla provizorně zastřešena. Nevhodnými stavebními úpravami provedenými zhruba kolem roku 1968 byla sušárna narušena a v důsledku chybějící údržby v posledních čtyřiceti letech došlo k další degradaci objektu.

 

Sušárnu chmele koupilo roku 2009 od původních majitelů občanské sdružení Aktiv+. Se záchrannými pracemi začalo roku 2011 statickým zajištěním objektu, obnovením stropu třetího nadzemního podlaží, zastřešením části objektu a podepřením západní stěny. Další rok byl dokončen strop nad druhým nadzemním podlažím, vybourán nový vstup a v letech 2013–2014 byl objekt zastřešen. Záchrana objektu byla dokončena – obnova objektu včetně prací směřujících ke zpřístupnění veřejnosti bude nadále probíhat.

Sdružení Aktiv+ získalo prestižní Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana památky.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Kořenov, výtopna železniční stanice, Vánoce 2016 | © NPÚ, ÚOP v Liberci

Mnoho let se zdálo, že osud výtopny na kořenovském nádraží je zpečetěn. Hrozící zánik se však podařilo odvrátit: v roce 2016 byla úspěšně dokončena obnova objektu, která...

Zvláštní ocenění
Obnovený interiér se zavěšenými sochami Kurta Gebauera (foto Peringer)

Vodárny železničních stanic jsou obecně ohroženým stavebním druhem, neboť jejich poloha a stavební uspořádání často neumožňují další využití. Vodárna ve stanici...

Bystrá nad Jizerou – most po osazení na původní místo, 2017

Dřevěný most přes řeku Jizeru je unikátní a autenticky dochovanou technickou památkou. Přesto se nacházel ve vážném stavu a jeho záchrana se dlouho jevila jako nemožná....