Záchrana sušárny chmele v Odrlicích

Sušárna chmele v Odrlicích je významná technická památka, která nemá obdobu na Hané ani na celé Moravě. Jde o stavbu z konce 19. století, jež je příkladem postupného vývoje zpracování chmele.

Stavba o obdélném půdorysu je vystavěna z nepálených cihel a vnitřní prostor je rozdělen do tří podlaží. Západní stěnu prolamují charakteristické štěrbinové větrací otvory umístěné ve třech řadách. Na severní straně střechy vystupuje větrací věž se žaluziovými otvory, tzv. humna. Chmel se zde sušil proudem čerstvého vzduchu, který procházel dovnitř štěrbinovými otvory, ale v roce 1928 byla sušárna druhotně vybavena topeništěm.  Budova po roce 1953 vyhořela a následně byla provizorně zastřešena. Nevhodnými stavebními úpravami provedenými zhruba kolem roku 1968 byla sušárna narušena a v důsledku chybějící údržby v posledních čtyřiceti letech došlo k další degradaci objektu.

 

Sušárnu chmele koupilo roku 2009 od původních majitelů občanské sdružení Aktiv+. Se záchrannými pracemi začalo roku 2011 statickým zajištěním objektu, obnovením stropu třetího nadzemního podlaží, zastřešením části objektu a podepřením západní stěny. Další rok byl dokončen strop nad druhým nadzemním podlažím, vybourán nový vstup a v letech 2013–2014 byl objekt zastřešen. Záchrana objektu byla dokončena – obnova objektu včetně prací směřujících ke zpřístupnění veřejnosti bude nadále probíhat.

Sdružení Aktiv+ získalo prestižní Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana památky.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Spolek Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV se dlouhodobě věnuje obnově pevnosti a připomínání vojenské tradice pevnostního města Josefova.

Cena NPÚ
Dílo Štěpánka Netolického podle archivních pramenů

Centrum třeboňského rybníkářského dědictví s interaktivní vzdělávací expozicí věnovanou osobnosti Štěpánka Netolického a jeho dílu poskytuje návštěvníkům informace o...

Bývalý vodní mlýn, v jehož barokní budově je unikátně dochováno technické zařízení, které pochází převážně z počátku 20. století. Dnes se jedná se o jediné...