Záchrana sušárny chmele v Odrlicích

Sušárna chmele v Odrlicích je významná technická památka, která nemá obdobu na Hané ani na celé Moravě. Jde o stavbu z konce 19. století, jež je příkladem postupného vývoje zpracování chmele.

 Stavba o obdélném půdorysu je z nepálených cihel a vnitřní prostor je rozdělen do tří podlaží. Na severní straně je věž se žaluziovými otvory. Budova po roce 1953 vyhořela a poté byla provizorně zastřešena. Nevhodnými stavebními úpravami provedenými zhruba kolem roku 1968 byla sušárna narušena a v důsledku chybějící údržby v posledních čtyřiceti letech došlo k další degradaci objektu.

Sušárnu chmele koupilo roku 2009 od původních majitelů občanské sdružení Aktiv+. Se záchrannými pracemi začalo roku 2011 statickým zajištěním objektu, obnovením stropu třetího nadzemního podlaží, zastřešením části objektu a podepřením západní stěny. Další rok byl dokončen strop nad druhým nadzemním podlažím, vybourán nový vstup a v letech 2013–2014 byl objekt zastřešen. Záchrana objektu byla dokončena – obnova objektu včetně prací směřujících ke zpřístupnění veřejnosti bude nadále probíhat.

Sdružení Aktiv+ získalo prestižní Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana památky.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Spolek Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV se dlouhodobě věnuje obnově pevnosti a připomínání vojenské tradice pevnostního města Josefova.

Cena NPÚ
Dílo Štěpánka Netolického podle archivních pramenů

Centrum třeboňského rybníkářského dědictví s interaktivní vzdělávací expozicí věnovanou osobnosti Štěpánka Netolického a jeho dílu poskytuje návštěvníkům informace o...

Bývalý vodní mlýn, v jehož barokní budově je unikátně dochováno technické zařízení, které pochází převážně z počátku 20. století. Dnes se jedná se o jediné...