Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III.

Přednáška

  • 2. 11. 2017–3. 11. 2017
  • Účastnický poplatek: 150,- Kč studenti a přednášející 200,- Kč ostatní účastníci při platbě do 18. října 2017 300,- Kč při platbě na místě

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Vás srdečně zve na odbornou konferenci

Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III.

která proběhne ve dnech

2. až 3. listopadu 2017 v prostorách CDV v Brně

 

Cílem konference je pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod, které poskytuje současná věda. Konferenční jednání bude rozděleno do dílčích bloků zaměřených na archeologii, historii, geografii, geologii, geoinformatiku, DPZ, informační technologie a další obory.Výstupem z konference bude recenzovaný sborník.

Pro přihlášení na konferenci prosím vyplňte do 16. října 2017 (aktivní účastníci do 4. srpna 2017) formulář, který je dostupný na adrese http://m-krizovatky.cz/konference2017-registrace

Případné dotazy směřujte na adresu: Mgr. Jan Martínek, Centrum dopravního výzkumu, Wellnerova 3, 779 00 Olomouc; e-mail: jan.martinek@cdv.cz; tel.: +420 776 164 537.

Konference je realizována v rámci projektu „Moravské křižovatky“, který je součástí Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Těšíme se na Vaši účast.

Za realizační tým

Jan Martínek

 

Přehled důležitých termínů:

TERMÍN PRO AKTIVNÍ PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI do 4. srpna 2017
ZASLÁNÍ ABSTRAKTU PŘÍSPĚVKU do 4. srpna 2017
II. cirkulář s podrobným programem konference 11. srpna 2017
ZASLÁNÍ PLNÉ VERZE PŘÍSPĚVKŮ DO SBORNÍKU do 4. září 2017
TERMÍN PRO PASIVNÍ PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI (bez konferenčního příspěvku): do 16. října 2117
ZAPLACENÍ SNÍŽENÉHO VLOŽNÉHO do 18. října 2017
TERMÍN PRO NAHRÁNÍ PREZENTACE PŘEDNÁŠKY do 30. října 2017

 

Instrukce pro přednášející:

PREZENTACE: Délka prezentace bude max 20 min + 5 min diskuse. K dispozici budou dataprojektor, diaprojektor, meotar případně další technika (nutno uvést s patřičným předstihem). Jednací jazyk: čeština.

ROZSAH ABSTRAKTU: Abstrakt s klíčovými slovy bude o velikosti min. 200 slov a max. 250 slov v češtině (slovenštině). Bez abstraktu nebude možné referát zařadit do programu konference.

ROZSAH PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE: Rozsah příspěvku je max. 6 stran včetně obrázků a 10 MB. Chcete-li uvést větší rozsah, kontaktujte nás. Článek může být napsán v češtině nebo slovenštině.

 

Účastnický poplatek:

150,- Kč              studenti a přednášející

200,- Kč             ostatní účastníci při platbě do 18. října 2017

300,- Kč             při platbě na místě

 

Místo konání

Centrum dopravního výzkumu. v.v.i.

prostory nového Dopravního VaV centra

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

www.cdv.cz