Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III.

Přednáška

  • Změna
  • 2. 11. 2017–3. 11. 2017
  • Účastnický poplatek: 150,- Kč, studenti a přednášející, 200,- Kč ostatní účastníci při platbě do 18. října 2017, 300,- Kč při platbě na místě

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Vás srdečně zve na odbornou konferenci

Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III.

která proběhne ve dnech

2. až 3. listopadu 2017 v prostorách CDV v Brně

 

Cílem konference je pojednat problematiku výzkumu historických cest v širokém spektru výzkumných metod, které poskytuje současná věda. Konferenční jednání bude rozděleno do dílčích bloků zaměřených na archeologii, historii, geografii, geologii, geoinformatiku, DPZ, informační technologie a další obory.Výstupem z konference bude recenzovaný sborník.

Na konferenci je možné vystoupit také s prezentací bez nutnosti publikování ve sborníku.

Pro přihlášení na konferenci prosím vyplňte do 29. října 2017 (aktivní účastníci do 24. září 2017) formulář, který je dostupný na adrese http://m-krizovatky.cz/konference2017-registrace

Případné dotazy směřujte na adresu: Mgr. Jan Martínek, Centrum dopravního výzkumu, Wellnerova 3, 779 00 Olomouc; e-mail: jan.martinek@cdv.cz; tel.: +420 776 164 537.

Konference je realizována v rámci projektu „Moravské křižovatky“, který je součástí Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Těšíme se na Vaši účast.

Za realizační tým

Jan Martínek

 

Přehled důležitých termínů:

TERMÍN PRO AKTIVNÍ PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI do 24. září 2017
ZASLÁNÍ ABSTRAKTU PŘÍSPĚVKU do 24. září 2017
II. cirkulář s podrobným programem konference 25. září 2017
TERMÍN PRO PASIVNÍ PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI (bez konferenčního příspěvku): do 29. října 2117
ZAPLACENÍ SNÍŽENÉHO VLOŽNÉHO do 29. října 2117
TERMÍN PRO NAHRÁNÍ PREZENTACE PŘEDNÁŠKY do 30. října 2017
TERMÍN PRO ZASLÁNÍ PLNÉ VERZE PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU do 31. března 2017

 

Instrukce pro přednášející:

PREZENTACE: Délka prezentace bude max 20 min + 5 min diskuse. K dispozici budou dataprojektor, diaprojektor, meotar případně další technika (nutno uvést s patřičným předstihem). Jednací jazyk: čeština.

ROZSAH ABSTRAKTU: Abstrakt s klíčovými slovy bude o velikosti min. 200 slov a max. 250 slov v češtině (slovenštině). Bez abstraktu nebude možné referát zařadit do programu konference.

ROZSAH PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE: Rozsah příspěvku je max. 6 stran včetně obrázků a 10 MB. Chcete-li uvést větší rozsah, kontaktujte nás. Článek může být napsán v češtině nebo slovenštině.

 

Účastnický poplatek:

150,- Kč              studenti a přednášející

200,- Kč             ostatní účastníci při platbě do 18. října 2017

300,- Kč             při platbě na místě

Platbu (vložné) zašlete prosím na účet pořadatele 100736621/0100
Děkujeme

Místo konání

Centrum dopravního výzkumu. v.v.i.

prostory nového Dopravního VaV centra

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

www.cdv.cz