ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Odbor péče o památkový fond

Odbor péče o památkový fond zabezpečuje odbornou a metodickou činnost, týkající se péče o nemovité památky, jejich soubory, movité památky a mobiliární fondy, dochované historické prostředí, památkové rezervace, zóny nebo ochranná pásma. Odbor se skládá z oddělení garantů území a oddělení specialistů.