Památník Jiřího Harcuby

Roubený přízemní dům s brusičskou dílnou se zachoval v podobě stavby charakteristické pro lidovou architekturu na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Vznikl jako sklářské obydlí v návaznosti na sklárnu v Novém Světě a je typickým příkladem regionální lidové stavby z konce 18. století.

V roce 2016 získalo Severočeské muzeum v Liberci do správy dům rodiny Harcubových čp. 73 v Harrachově. Objekt vznikl na konci 18. století a jeho posledními obyvateli byli předkové Jiřího Harcuby (1928–2013), významného českého sklářského výtvarníka a harrachovského rodáka. V domě se nachází historicky vzácná domácí brusičská a rytecká dílna, tvořící jedinečně dochovaný soubor sklářských technologií. Díky ní byl dům v roce 1980 zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek. Muzeum nyní rozvíjí nově vzniklou muzejní podsbírku „Památník Jiřího Harcuby“ a v součinnosti s Libereckým krajem pracuje na koncepci budoucího kulturního využití objektu a jeho bezprostředního okolí.

Více informací naleznete v aplikaci Památkový katalog na informativním letáku, který doplňuje ediční řadu projektu Prezentace památek. Jeho elektronickou verzi si můžete prohlédnout zde: