ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Krajská archeologická komise

Statut, jednací řád a členové Krajské archeologické komise

Mgr. Petr Brestovanský, Severočeské muzeum v Liberci

PhDr. René Brož, Krajský úřad Libereckého kraje

Petr Jenč, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia Praha, o.p.s.

Mgr. Milan Kuchařík, Labrys, o.p.s.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Mgr. Vladimír Peša, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Mgr. Milan Procházka, Západočeská univerzita v Plzni

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Muzeum Českého ráje v Turnově

Mgr. Marcela Stará, Severočeské muzeum v Liberci

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Národní památkový ústav, generální ředitelství

Mgr. Renata Tišerová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci