ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Prezentace památek

V rámci dlouhodobějšího publikačního záměru Prezentace památek usilujeme formou informačních letáků poskytnout prostor pro prezentaci veřejně přístupných kulturních památek na území Libereckého kraje. Jde o objekty, které nejsou ve správě Národního památkového ústavu, s nimiž se něco pozitivního děje, ale na jejich fungování se Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci určitým způsobem podílí. Na realizaci řady se významným způsobem podílí Liberecký kraj.

zřícenina hradu Hamrštejn

Pilotním projektem je prezentace zříceniny hradu Hamrštejn, kde výborně funguje spolupráce s Lesy ČR, s. p. Přímým výstupem této spolupráce v roce 2014 je realizace informační základny pro širokou veřejnost formou turistické tabule umístěné v areálu zříceniny a doprovodného letáku, který je volně distribuován v síti informačních center v regionu Trojmezí a v elektronické podobě prostřednictvím této stránky. Leták je ke stažení zde: Zřícenina hradu Hamrštejn

Hamrštejn, zřícenina hradu

Hamrštejn, Burgruine

Hamrštejn, ruiny zamku

V areálu hradu Hamrštejn byla instalována na podzim 2014 dvoustranná informační tabule, jejíž obsah si můžete prohlédnout zde.

 

Kaple sv. Anny na Vyskři

V roce 2015 vydal NPÚ, ÚOP v Liberci ve spolupráci s NPÚ, ÚPS na Sychrově a Libereckým krajem v rámci projektu Prezentace památek informativní leták, který je volně distribuován v síti informačních center Libereckého kraje.

kaple sv. Barbory státního hradu Grabštejn

V rámci projektu Prezentace památek byl ve spolupráci NPÚ, ÚOP v Liberci, NPÚ, ÚPS na Sychrově a Libereckého kraje vydán informativní leták, který prezentuje odborníkům i široké veřejnosti kapli sv. Barbory státního hradu Grabštejn.