Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Stavba je typickou ukázkou vesnického kostela 13. století na Frýdlantsku. Původní středověký kostel byl pravděpodobně založen spolu s vysazením vesnice. První zmínka pochází z roku 1495 a nalezneme ji v matrice míšeňského biskupství.

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie obklopený hřbitovem je situován ve střední části obce na svahu nad levým břehem Řasnického potoka. Areál kostela doplňuje ohradní zeď se dvěma brankami a drobná stavba márnice. Od roku 1964 je areál kostela kulturní památkou registrovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 16255/5-4297.

Více informací naleznete v aplikaci Památkový katalog nebo na připravovaném informativním letáku, který doplňuje ediční řadu projektu Prezentace památek. Jeho elektronickou verzi si můžete prohlédnout zde: