ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Odborné konzultace

Poskytujeme odborný servis a konzultace vlastníkům (uživatelům, projektantům) památkových objektů nebo objektů situovaných v území s plošnou památkovou ochranou, ale také studentům, badatelům a ostatním zájemcům.

Konzultační hodiny na územním odborném pracovišti

  • Jablonecká 23, čp. 642, Liberec
  • Individuálně na základě telefonické domluvy

Kontakty na pracovníky odboru evidence, dokumentace a informačních systémů

Kontakty na pracovníky odboru péče o památkový fond

Konzultační hodiny na městských úřadech a v terénu

  • Konzultace se konají podle správní působnosti pověřených obcí s rozšířenou působností (ORP) na městských úřadech
  • Při řešení komplikovaných případů zajíždějí zaměstnanci NPÚ, ÚOP v Liberci s referenty pověřených obcí na příslušné místo
  • Pracovníci ORP operativně vyřizují rovněž žádosti se zřetelem na aktuální úkoly v terénu