Hrad Hamrštejn

Původně středověký hrad vykazuje vysokou kulturně historickou hodnotu nejen rozsahem zachování jednotlivých částí areálu, ale i dochovanými pozůstatky stavební technologie. 

Hrad založili v průběhu 1. poloviny 14. století nejspíše páni z Bibrštejna. V písemných pramenech se poprvé objevuje roku 1357. Důležitou roli sehrál v průběhu husitských válek, kdy byl roku 1433 dobyt vojskem Jana Čapka ze Sán. Zanikl v průběhu 1. poloviny 16. století a roku 1558 je uváděn již jako pustý.

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Liberci navázalo spolupráci s vlastníkem objektu státním podnikem Lesy ČR směřující k statickému zajištění a celkové obnově zříceniny hradu.

Základem celého projektu bylo vytvořit dokumentační zázemí a zejména ověřit v praxi metodu terénního měření, která využívá nejnovějších vizualizačních postupů. Během terénních prací bylo nashromážděno velké množství dat, která byla v závěrečné fázi projektu zpracována do podoby grafických výstupů. 

Přímým výstupem spolupráce v roce 2014 byla realizace informační základny pro širokou veřejnost formou turistické tabule umístěné v areálu zříceniny a doprovodného letáku, který je volně distribuován ve třech jazykových mutacích v síti informačních center v regionu Trojzemí. Jeho elektronickou verzi si můžete stáhnout zde:

Dvoustrannou informační tabuli z areálu zříceniny si můžete prohlédnout zde. Kromě podrobností k terénním průzkumům se na ní můžete dočíst o historii a tamější přírodní rezervaci. Rovněž se dozvíte co je to Microstoma protracta a čím je tento prvek významný. 

Více informací ke zřícenině hradu Hamrštejn naleznete irovněž v aplikaci Památkový katalog.