Krajským historickým městem roku 2022 se stal Jičín

Za Královéhradecký kraj bude v celostátním klání o titul Historické město roku 2022 usilovat Jičín, který už v soutěži jednou zvítězil.

Porota složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, tentokrát vybírala ze tří uchazečů. Vedle Jičína se do soutěže přihlásila ještě města Hradec Králové (městská památková zóna a městská památková rezervace) a Trutnov.

„Jičín bodoval ve všech hodnocených kategoriích, mezi ostatními uchazeči pak vynikl zejména vysokým procentem financí z rozpočtu města, které věnoval na obnovu památkového fondu, a také cílevědomou spoluprací se spolky při využívání vlastních kulturních památek,“ uvedl za komisi Jiří Balský, ředitel územního odborného pracoviště v Josefově.

V případě vítězného Jičína i druhého Trutnova porota ocenila existenci a využívání regulačních plánů historického jádra. Ty jsou vedle dalších řídících dokumentů důležitými nástroji usměrňování činnosti investorů, což také vzhled obou historických center jednoznačně potvrzuje.

Město Jičín má šanci získat titul podruhé, poprvé v celostátním kole zvítězil v roce 2017 a je dosud jediným vítězným městem z Královéhradeckého kraje.

Vítěze jednotlivých krajských kol nyní bude navštěvovat a hodnotit celostátní komise. Slavností vyhlášení držitele titulu Historické město roku 2022 proběhne v dubnu 2023 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Titul Historické město roku je udělován od roku 1995 a jeho prvním nositelem se staly Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel.

Vítězové krajských kol obdrží z Programu regenerace 100 000,- Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000,- Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.