Vesnice roku 2022 v Královéhradeckém kraji

Pohoří | © Jiří Balský 2022

Královéhradecký kraj už má své letošní vítěze soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Titul vesnice roku získala obec Žďár nad Metují. Vedle hlavní ceny hodnoticí komise udělila ocenění také ve třech dalších kategoriích – za práci s mládeží, za péči o zeleň a životní prostředí a za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Po dvouleté odmlce způsobené covidovou pandemií letos opět dostaly obce do 7 500 obyvatel možnost zúčastnit se soutěže o titul Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Krajská hodnotitelská komise navštívila ve dnech 30. května až 3. června všech 13 přihlášených obcí, z nichž jako vítěze a držitele Zlaté stuhy vybrala obec Žďár nad Metují. Ten postupuje do celostátního kola. Druhé místo v hlavní soutěži připadlo obci Dobřany a jako třetí nejlepší v kraji byly vyhodnoceny Havlovice. Ocenění byla udělena také v dalších kategoriích. Obec Ohnišov získala Bílou stuhu za práci s mládeží, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí získalo Pohoří a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu připadla Stračovu.

Národní památkový ústav v rámci činnosti komise hodnotil ještě pět přihlášek do soutěže o ocenění Zlatá cihla Programu obnovy venkova za příkladné stavby realizované v duchu Programu obnovy venkova, jejichž přehled je každoročně zveřejňován v propagační publikaci „Stavby venkova“.

V kategorii obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu (A) komise ocenila obec Heřmánkovice s projektem Sakrální stavby v obci Heřmánkovice a Janovičky. Obci se postupně podařilo získat a obnovit sedm sakrálních kamenosochařských děl na území obce, čímž se postarala o dochovaný odkaz dřívějších obyvatel této příhraniční obce a zároveň podpořila kladný vztah k uměleckým dílům i vzhled obce.

V kategorii obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby (B) komise vybrala projekt obce Dobřany Nástavba, přístavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech, kterým nevelká obec Dobřany zareagovala na zvyšující se zájem o kvalitní výuku ve zdejší základní škole. Tak vznikl a byl zrealizován velkorysý projekt, díky kterému nyní nabízí školní budova kvalitní prostředí pro školní výuku, a to jak po stránce estetické, tak funkční. 

V kategorii nové venkovské stavby (C) byla oceněna obec Vidochov s projektem Víceúčelový objekt ve školní zahradě. Zde se jedná o přístavbu k budově ZŠ a MŠ ve Vidochově, která obsahuje moderní a vkusné zázemí školní budovy včetně jedné učebny. Budova má zelenou střechu, je vytápěna tepelným čerpadlem a ke splachování toalet je využívána dešťová voda.

Soutěž, jejímiž hlavními vyhlašovateli jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství, je pravidelně pořádána od roku 1995.