ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Unikátní soubor východočeského gotického umění je poprvé vystaven v rámci výstavy Uprostřed Koruny české

Při přípravě výstavy byla prozkoumána řada zajímavých, ale dosud opomíjených staveb a předmětů.

Výstava Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 zaplní od 6. února do 28. června 2020 téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové. Je obohacena o významné zahraniční zápůjčky. Poprvé v novodobé historii představuje ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu je představen v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy.

Tato výstava je hlavním výstupem projektu podpořeného programem Ministerstva kultury ČR NAKI II.: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (č. projektu DG16P02B003). Projekt je řešen ve spolupráci čtyř významných institucí v České republice: Univerzity Palackého v Olomouci, Národního památkového ústavu, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Národní památkový ústav se na celém projektu podílí především průzkumy a dokumentací všech druhů architektury, od hradů, městských fortifikací, kostelů, radnic, měšťanských domů až k venkovským kostelům, uvádí Jiří Slavík z josefovského pracoviště a dodává: Specialisté z pěti zapojených odborných územních pracovišť a generálního ředitelství spolupracovali na průzkumech a dokumentaci středověkých předmětů ze sbírek památkových objektů ve správě NPÚ z území východních Čech, podíleli se i na výběru předmětů pro výstavu a objektů pro katalog. Při průzkumech jsme se zaměřili na doposud opomíjené stavby, například na děkanský kostel sv. Vavřince v Novém Bydžově, jehož stavební vývoj je mnohem složitější než se dosud soudilo. Podobně nám při průzkumech vyplynuly nové informace o řadě vesnických kostelů včetně jejich krovů a pozoruhodného souboru dosud opomíjených středověkých dveří.

Pracovníci příslušných územních odborných pracovišť se zapojili do průzkumů, restaurování a konzervování vybraných movitých kulturních památek určených pro vystavení, zejména deskových oltářů, soch a deskových maleb. Z mobiliárních fondů objektů ve správě Národního památkového ústavu jsou na výstavě prezentovány sice jen dva předměty, zato však jde o exkluzivní kusy – luxusní skleněnou svatební číši Vratislava z Pernštejna a Marie Manrique de Lara z hradu Buchlova a unikátní, dosud nikdy nevystavovaný jezdecký třmen s rytou výzdobou ze sbírek zámku v Náchodě.

Záštitu nad výstavou převzali: hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Pardubického kraje. JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a biskup královehradecký J. E. Mons. Jan Vokál.

Partnery výstavy jsou Biskupství Královehradecké, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Mediálními partnery výstavy jsou Český rozhlas Hradec Králové a RailReklam.

Související akce

Pro odborníky

Konference Ve středu Koruny české

  • Muzeum východních Čech v Hradci Králové ()
  • 5. 3. 2020–6. 3. 2020