ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Do Žirče se po letech vrací socha Krista Salvátora

Polychromovaná kopie sochy Krista Salvátora nahradí v kapli Nejsvětější Trojice v Žirči poškozený originál, který je deponován ve Staré radnici ve Dvoře Králové nad Labem.

Před lety byly historické dřevěné sochy Krista a Boha otce restaurovány a deponovány v chráněných prostorech městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Dřevěné sochy ve venkovním prostředí totiž velmi trpěly a s postupem času stále více degradovaly. Před několika lety nechalo město provést a osadit kopii sochy Boha Otce zavěšenou na klenbě kaple. Tento rok díky iniciativně města bude kaple opět celistvá, neboť byla osazena také kopie sochy Krista. Ručně řezanou dřevěnou sochu podle dochovaného originálu, opatřenou navíc polychromií, zhotovil řezbář Jiří Kobr.

Obec Žireč plánuje slavnostní odhalení sochy, i přesto je možné již nyní krásu kaple obdivovat.