ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Další stavební památka v Chlumci na odpis

Čeká i bývalý hotel Liverpool podobně smutný osud jako pozdně barokní dům na Klicperově náměstí?

Hotel Liverpool v Kozelkově ulici čp. 23 v Chlumci nad Cidlinou byl zajímavou, architektonicky hodnotnou stavbou, kterou nechal vystavět v roce 1878 Oktavián Kinský na připomínku vítězství svého koně v britském dostihovém závodu. Kvalitní, bohatě členěná neorenesanční budova vystavěná stavitelem Václavem Nosakovičem sloužila svému účelu do roku 1927, kdy byl hotel uzavřen a část původního sálu přestavěna na sýpku. Od 50. let 20. století byla stavba dále měněna účelovými adaptacemi, včetně odstranění původního velkorysého vstupního portiku. Dodnes se zachovala pouze část dvorní fasády, sklep, schodiště a ojedinělé další hodnotné prvky v interiéru. Vzhledem k takové míře poškození již bývalý hotel Liverpool bohužel nedosahuje kvality kulturní památky.

Především s ohledem na význam budovy pro místní historii – jako dobové kulturní centrum, navíc spojené s rodinou Kinských – by se se stavbou mělo nakládat jako s památkou lokálního významu. Jistě si zaslouží zachování a alespoň částečnou obnovu. Zachování a ochrana podobných objektů již ale nemůže garantovat státní památková péče. K prohlašování památek v takových případech se dlouhodobě uplatňuje zásada Veřejného ochránce práv, že institut prohlášení stavby za kulturní památku nemůže být účelovým nástrojem jen k zabránění demolice.