Památky UNESCO

Víte, kolik a jakých památek UNESCO je na území České republiky? V čem je jejich hodnota? Odpovědi budeme společně hledat v mapách, fotografiích a odborných textech.

Program je určen pro žáky 5. a 8. třídy ZŠ.
Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem (Mgr. Eva Macková, 725 766 153, mackova.eva@npu.cz).

cíl programu

Žáci získají přehled o památkách České republiky zapsané na seznamu památek UNESCO, vytvoří si přehlednou mapu památek a pochopí rozdíl mezi hmotným a nehmotným kulturním dědictvím.

vazba na rvp

Program rozvíjí komunikativní, sociální a občanské kompetence a kompetence k učení. Proniká do vzdělávacích oblastí: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a kultura.