O dřevěných oknech v Šárovcově Lhotě

Další ročník workshopu, který se konal po tříleté odmlce způsobené covidovou epidemií, se zaměřil na vývoj a vlastnosti dřevěných oken, způsoby jejich výroby a možnosti oprav. 

 

Workshop proběhl již tradičně v prostorách cihelny v Šárovcově Lhotě a byl rozdělen na část teoretickou a praktickou. 

V dopoledním přednáškovém bloku nejprve vystoupil Bronislav Váňa ze Střední školy řemeslné Jaroměř se svým příspěvkem Dřevo, materiál i pro okna. Poté následovaly přednášky Lukáše Hejného, Jakuba Chaloupky a Martina Ebela z Centra stavitelského dědictví – NTM Plasy. Během nich byli posluchači seznámeni s materiátékou Centra stavitelského dědictví – NTM, dozvěděli se mnohé o konstrukci a detailech oken městského prostředí 2. poloviny 19. a počátku 20. století a také o kování na oknech.

Po krátké přestávce program pokračoval přednáškou Luďka Dvořáka z Národního muzea v přírodě, který promluvil o úpadku řemesla v péči o památky.  V rámci dopoledního bloku vystoupil ještě Marek Polášek z Výzkumného ústavu dřevařského s příspěvkem zabývajícím se možnostmi splnění současných požadavků na vlastnosti oken u oken historických a dopolední blok završil Josef Emlar (truhlářství KEST s.r.o.), který přiblížil praktické souvislosti výroby kopií historických oken.

Na odpoledne byly připraveny praktické ukázky opracování dřeva a také přípravy, aplikace a údržby olejových barev. Tato část workshopu zahrnovala i dílny, do kterých se mohli aktivně zapojit všichni zájemci.