O titul Historické město roku 2018 soutěží i Hradec Králové

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje již od roku 1994 soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Krajským vítězem za rok 2018 se v Královéhradeckém kraji stal Hradec Králové se svojí památkovou zónou, postupuje tak do celostátního kola a bude soutěžit o titul Historické město roku.

Komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska hodnotila dvě přihlášky města Hradec Králové pro památkovou rezervaci i památkovou zónu v osmi oblastech s téměř třiceti kritérii.

Městská památková zóna Hradec Králové zahrnuje území, které se začalo rozvíjet po zrušení hradecké pevnosti v roce 1884 a zbourání hradeb na základě velmi propracovaného regulačního plánu. Na rozloze téměř 158 ha se nachází 45 kulturních památek. Komise velmi ocenila přístup města při dlouhodobé správě veřejných prostor na území památkové zóny, kde vlastně neexistuje zanedbané místo nebo objekt. Průběžně se opravují nábřeží Labe a Orlice. Pro památkovou zónu je zpracovaný i plán ochrany, který byl svého druhu prvním v celé republice. Kromě obnov památkově chráněných objektů – kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech, Střední zdravotní školy s novorenesanční fasádou nebo kiosku u Pražského mostu – se v památkové zóně dbá i na úpravu objektů, které přímo památkově chráněny nejsou, a proto město přispívá na výměnu oken nebo obnovu fasád a střech z vlastních dotačních prostředků. Ocenění zaslouží i péče o návštěvníky města, pro které je připraveno moderní informační centrum a množství tematických prohlídkových tras, ať již cyklistických nebo pěších.

Při hodnocení památkové rezervace (na území o rozloze 27 ha se nachází 201 kulturních památek) komise vyzdvihla obnovu jižní části městského opevnění a její zpřístupnění veřejnosti, vzornou obnovu Bílé věže a zdařilou konverzi bankovního paláce bývalé záložny na galerijní prostory. Ovšem jádro památkové rezervace – Velké náměstí – zatím zůstává v neutěšeném stavu, podobně jako severní terasy.

Slavnostní vyhlášení vítěze celostátní soutěže proběhne v dubnu 2019 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Fotografie ke stažení