Na křídlech baroka. Jan Blažej Santini Aichel (1677–1723) a rychnovské zámecké návrší v proměnách staletí.

Odbornou konferenci konanou ve dnech 12. – 13. září 2023 v prostředí zámeckého areálu v Rychnově nad Kněžnou organizačně zajišťuje Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové a správa kolowratského zámku. Jejími spoluorganizátory jsou Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, které se podílí několika příspěvky a doprovodnou výstavou. Součástí dalšího programu jsou také edukační aktivity pro školy připravené Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Pardubicích. 

Registrace účastníků probíhá do 6. září 2023 na e-mailu: klara.zarecka@uhk.cz