Zámek v Barchově

Barchovský zámek je jednou z nejhodnotnějších barokních zámeckých staveb na Novobydžovsku. Stávající zámecká budova pochází z 1. poloviny 18. století, kdy nahradila starší tvrz. V letech 1993–2009 byl zámek v důsledku restitucí a změn vlastníků bez využití, velmi zchátral a dostal se do havarijního stavu. Od roku 2009 probíhá postupná obnova zámku.

Zámek nechal postavit na počátku 18. století hejtman hradeckého kraje Kryštof Norbert Voračický z Paběnic. O stavbě samotného zámku toho mnoho nevíme, protože se nedochovaly stavební účty. Prokazatelně však na zámku pracoval Petr Brandl, kterému tak pomáhal Kryštof Voračický řešit jeho nelehkou finanční situaci. Petr Brandl pro barchovský zámek namaloval oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého a dále obrazy Panny Marie Bolestné, Ukřižovaného, sv. Jeronýma a Máří Magdaleny do výklenků kaple. Sám Kryštof Voračický se při stavbě zámku zadlužil tak, že celý barchovský statek musel prodat. V roce 1761 Ferdinand Brendel dokončil výmalbu kaple.

V době, kdy drželi barchovský zámek Kinští, proběhla klasicistní přestavba a do kaple byl přenesen oltář z chrámu sv. Víta.

V roce 1919 koupila zámek rodina Pickova. Zámek byl opraven, bylo provedeno restaurování hlavního oltáře i Brendelových nástěnných maleb. V roce 1931 byla do zámku zavedena i elektřina.

V roce 1948 byl zámek spolu s dalšími nemovitostmi převeden na státní statky v Chlumci nad Cidlinou a ze zámku se stala ubytovna pro sezónní dělníky. Parkety i dřevěné zárubně byly využity jako topivo. I přesto se stal barchovský zámek usnesením rady Okresního národního výboru v Hradci Králové z 19. srpna 1963 kulturní památkou. Základní údržba byla zcela zanedbaná, vodoinstalace a kanalizace promrzla a rozpraskala. Voda tak poškodila nástěnné malby v kapli i krov. Státní statky dokonce usilovaly o zrušení památkové ochrany z důvodu neobyvatelnosti budovy. V roce 1968 byl zámek zcela bez využití a volně přístupný. Stropy se propadaly, zdevastovaný byl i přilehlý park se sochařskou výzdobou.

V roce 1969 byl zámek pronajat okresnímu archivu a státní statky se dohodly s okresním národním výborem o převodu do jeho vlastnictví. Poté byla alespoň opravena střecha včetně klempířských prvků a byly osazeny dveře a okna. V roce 1975 byla dokončena základní oprava zámku.

V roce 1992 byl zámek vydán v restituci. Noví majitelé o zámek však velký zájem nejevili (např. kamenné prvky z oplocení byly rozebrány a prodány do zahraničí). S majiteli bylo zahájeno správní řízení k provedení nezbytných stavebních prací.

V roce 2009 koupili barchovský zámek s přilehlým parkem manželé Součkovi. Zámek je postupně opravován, byly obnoveny krovy a střecha, nástěnné malby v kapli byly restaurovány a v současné době se obnovuje fasáda.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.