Záchrana národní kulturní památky Dřevěnka v Úpici

Roubená stavba byla na počátku 21. století ve zcela havarijním stavu a zdálo se, že její zkáza je neodvratná. Po devíti letech náročné komplexní obnovy však byla 21. července 2018 Dřevěnka slavnostně otevřena pro veřejnost. Podařilo se zachránit ojedinělý dřevěný městský dům, symbol města Úpice.

  • Dřevěnka v Úpici, lokál s kamny po obnově

    Dřevěnka v Úpici, lokál s kamny po obnově

Dům čp. 92 v Úpici, nazývaný Dřevěnka, je jedním z nejstarších a největších českých maloměstských dřevěných domů, který se navíc dochoval v relativní úplnosti a autentičnosti z doby výstavby na začátku 17. století. Objekt je národní kulturní památkou, která je mimořádně zajímavá svým blízkým vztahem k lidové architektuře, resp. skupině našich nejstarších vesnických domů z 16.–17. století. Pozoruhodná je i značně jednoduchým, rustikálním tesařským provedením, které je prakticky bez výzdobných detailů.

Roubený dům z nehraněných kuláčů sloužil 250 let jako hospoda, a to až do začátku 90. let 20. století. Následně stavba po desetiletí chátrala, ačkoliv majitel Jindřich Kuťák neúnavně upozorňoval instituce na její špatný technický stav i na škody způsobené provozem restaurací a jídelen. Po mnohaletém marném boji za záchranu Dřevěnky ji prodal holandské rodině, havarijní stav památky se ale nadále zhoršoval. Obrat přišel s rokem 2007, kdy Dřevěnku převzalo město Úpice, přestože se našla řada odpůrců takového kroku kvůli očekávané finanční náročnosti záchranných prací. Celková obnova objektu byla v roce 2009 zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví. Obnova Dřevěnky byla připravena jako záchrana poslední podoby památky se staletou historií – svědectví kontinuálního vývoje až do 20. století.

Dřevěnka v Úpici, celkový pohled 2009 Dřevěnka v Úpici, celkový pohled po obnově

Nejdříve byly v letech 2009–2012 obnoveny roubené konstrukce vnějšího pláště a povalové a trámové stropy, dodržen byl způsob opracování prvků v různých vývojových obdobích. V dalších letech byla střecha pokryta krytinou z dřevěného štípaného šindele. Vnější i vnitřní stěny byly původně opatřeny vápennými nátěry, ty se však podařilo obnovit pouze v interiérech. V exteriéru byly totiž v 70. letech v intencích tehdejšího vkusu trámy opatřeny nátěrem motorového oleje. Na mastný povrch dřeva již nebylo možné vápenný nátěr nanést. Městu Úpice se podařilo získat důležité finanční prostředky z IROP, díky kterým byla v letech 2017–2018 náročná obnova zdárně dokončena.

Veškeré tesařské práce byly prováděny firmou TES-78 mistra Martina Zemana z Žacléře. Zajímavostí je, že zástupcem investora byl vnuk dřívějšího majitele pana Jindřicha Kuťáka. V Dřevěnce vznikla živá zážitková expozice skanzenového typu, která návštěvníky vtáhne do života na malém městě v 2. polovině 19. a 1. polovině 20. století. Nachází se zde také víceúčelová společenská místnost, informační centrum či expozice věnovaná provedené obnově.

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Josefově

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky bylo navrženo město Úpice, zastoupené starostou Petrem Hronem a starosty, za kterých obnova proběhla: Ing. Iljanou Beránkovou, Ing. Jaroslavem Hůlkem, Radimem Fryčkou (vlastník, investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.