Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV

Spolek Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV se dlouhodobě věnuje obnově pevnosti a připomínání vojenské tradice pevnostního města Josefova.

Jestliže na počátku aktivit spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV byla myšlenka na postupnou obnovu ravelinu č. XIV, postupně se k tomuto cíli přidaly další aktivity spojené s oživováním Josefova jako města se silnou vojenskou tradicí a s prezentací a popularizací různých vojenských témat a událostí naší vojenské historie.

Pevnost Josefov, zvláště pak samotný systém opevnění, je dnes historickým artefaktem odkazujícím ke způsobu boje a obrany na konci 18. století, který však v dnešní době prakticky nemá jiné využití než kulturně-historické, dokumentační a vzdělávací. Obranné prvky přestaly být po zrušení pevnosti v roce 1888 udržovány, řada z nich byla i zbourána. Ani vyhlášení městské památkové rezervace Josefov v roce 1971 výrazně nepodpořilo zahájení nezbytných udržovacích či dokonce rekonstrukčních prací a významné části opevnění byly (a některé nadále jsou) v havarijním stavu, zarostlé hustou náletovou vegetací, bez využití a průběžné údržby.

Již na konci roku 1989 se sešli nadšenci, kteří josefovskou pevnost i podzemní chodby důvěrně znali ze svých dobrodružných výprav. Původně šlo jen o obnovu dochované části hradeb, na níž se dokonce podílela josefovská vojenská posádka vybavená potřebnou technikou. Od roku 1994 provádí spolek práce na obnově obranného prvku ravelinu č. XIV a všech budovách, konstrukcích a plochách, jež s ním souvisí. Celý areál má spolek pronajat od města Jaroměř a veškeré práce v rozsahu tisíců hodin jsou prováděny dobrovolnicky. Postupně byla odstraněna náletová zeleň, rekonstruována strážnice, prachárna, dělostřelecké kasematy včetně nájezdové rampy, dostavěna část chybějících hradebních konstrukcí podle dochované dobové dokumentace či zajištěny stáje. Dobové plány spolek získal od Vojenského ústředního archivu v digitální podobě bezplatně i proto, že jsou veškeré práce prováděny s maximálním ohledem na dosažení původního provedení a autentického vzhledu areálu ravelinu. Své zkušenosti a znalosti předávají dál a pomáhají tak šetrné obnově dalších památek, např. zdí na Vyšehradě. V prostoru dělostřeleckých kasemat dlouhodobě shromažďuje původní prvky – dveře, vrata, zbraně – z doby výbavy pevnosti. V roce 2014 získali do vlastnictví i zanedbaný bastion, který vyklidili a loni v něm instalovali výstavu připomínající historii československých legií; kromě toho začali pečovat o nevyužívanou městskou sýpku, v níž je nyní expozice historie vojenské lékařské péče a výstava plánové dokumentace pevnosti Josefov.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.