Restaurování mobiliáře kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech v Hradci Králové

Restaurátorské práce na mobiliárním vybavení kostela sv. Mikuláše probíhaly v letech 2017–2019. Přednáška seznámí s obnovou z pohledu Národního památkového ústavu, který ji dozoroval, s historií těchto, v našem regionu netypických uměleckých děl, jejich problematikou a stavem. Prostřednictvím fotografií umožní nahlédnout do restaurátorských ateliérů, kde se na dílech pracovalo. Představena budou zajímavá nová zjištění i šíře odborných restaurátorských průzkumů, které restaurování předcházely.

Přednáší MgA. Táňa Šlézová.