Nové poznatky o středověké architektuře východních Čech

Vědecký projekt NAKI II Východočeská gotika a raná renesance 1220–1550, který v roce 2020 vyvrcholí výstavou v Muzeu východních Čech, se stal podnětem pro průzkum a prohloubení dokumentace dochovaných středověkých staveb – kostelů, šlechtických sídel, městských opevnění a domů – včetně vybavení. V průběhu průzkumů byly zjištěny dosud neznámé nebo neregistrované středověké konstrukce a detaily, u řady objektů (zejména kostelů) došlo k upřesnění datování vzniku a přestaveb. Výsledky jsou průběžně publikovány jak v katalogu výstavy, tak i v řadě samostatných publikací.

Přednáší Ing. Jiří Slavík.