Jan Václav Bergl – z malého města až na císařský dvůr

V září letošního roku uplyne 300 let od narození Jana Václava Bergla (1719–1789), význačného středoevropského barokního malíře pocházejícího z východočeského Dvora Králové nad Labem. Stejnojmenná přednáška doprovázející výstavu uspořádanou městským muzeem představí nejen tu část Berglovy tvorby, která je prezentována probíhající výstavou a seznamuje návštěvníka s malířovou tvorbou v jeho rodných východních Čechách, ale zprostředkuje také Berglovo působení v Dolních Rakousích a ve Vídni. Tam se po úspěšném studiu na Akademii dokázal v nemalé konkurenci záhy prosadit a svoji tvorbou oslovovat řady zákazníků. K těm skutečně prominentním náležely císařský dvůr (nástěnné malby v Schönbrunnu, v Hofburgu) a četné kláštery v Podunají (např. Melk, Kleinmariazell, Säusenstein, Wiener Neustadt). Na rozdíl od východních Čech se zde Bergl uplatnil – a proslavil – především svými nástěnnými výmalbami s exotickými scenériemi, v nichž diváka provází vzdálenými krajinami obydlenými cizokrajnými národy a vzácnými zvířaty. Jako freskař a tvůrce nástěnných maleb se opakovaně uplatnil také v Uhrách a na Moravě.

Berglovo jubileum je během letošního roku připomenuto bohatým programem zejména na rakouské straně. Oficiálními partnery Berglova jubilejního roku se staly dolnorakouské kláštery v Melku, v Klein-Mariazell a ve Zwettlu, doprovodné akce se konají také ve Vídni. Výstavními projekty a přednáškami se do oslav zapojila také česká strana. Již od poloviny února do konce května představilo Berglův aktuálně zrestaurovaný obrazový cyklus Křížové cesty z kostela v Orlici u Letohradu Muzeum umění v Olomouci. Od květnu si Berglovo jubileum připomínají také Farnost Opočno a Město Opočno, které během letních měsíců zajistily zpřístupnění Křížové cesty v místním klášterním kostele kapucínů, včetně několika pro návštěvníky připravených komentovaných prohlídek. K oslavám jubilea se pochopitelně připojilo také umělcovo rodiště, Dvůr Králové nad Labem. Bergl zůstal ve spojení s rodným městem i po svém odchodu z Čech a trvalém usazení ve Vídni. Víme, že v průběhu padesátých až sedmdesátých let 18. století opakovaně přijímal zakázky na vyhotovení obrazů pro oba královédvorské kostely – pro děkanský kostel sv. Jana Křtitele, v němž byl v září roku 1719 pokřtěn, i pro kostel Povýšení sv. Kříže na Dolním Předměstí. Právě tento rozměr Berglovy tvorby a vůbec stopu zanechanou ve východních Čechách představuje svým návštěvníkům od 5. července do 29. září Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, které na toto období připravilo výstavu nazvanou Jan Václav Bergl – z malého města až na císařský dvůr.

Přednáší Petr Arijčuk.