Drobné památky v krajině a pomníky padlým na Trutnovsku

Drobné památky – křížky, kapličky, zvoničky, pomníky – můžeme potkat nejenom při cestách ve volné krajině, ale i ve městech a vesnicích. Za každou památkou je ukrytý příběh. Zastavme se a vnímejme poselství, které v nich zanechali jejich tvůrci.

Silný příběh nesou také pomníky padlým v 1. světové válce, zejména na Trutnovsku, na území s početným německy mluvícím obyvatelstvem.

V loňském roce jsme si připomínali 100. výročí vzniku Československé republiky. Památníky padlým ve velké válce se budovaly na celém území nově se rodícího státu, vznikaly v oblastech českých, německých i smíšených. Především v česky mluvících oblastech se lidé zbavovali všech upomínek na zaniklou monarchii. Památku vojáků, kteří většinou bojovali v uniformě habsburské monarchie, tak připomínají pomníky s národní symbolikou – lvem či lípou – sokolskými nebo legionářskými atributy. V oblastech německých se tento trend tak naplno neprojevoval. Pomníky nesly často atributy zaniklé monarchie. I tato částečná podobnost s uniformami německé armády mohla vést k jejich likvidaci po 2. světové válce.