ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Pracoviště je otevřeno při dodržení zvýšených hygienických opatření a po včasném předchozím objednání. Upřednostňujeme však komunikaci telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo videokonference. Úřední hodiny podatelny jsou omezeny na pondělí – čtvrtek 9.00 – 11.30. Knihovna a badatelna je pro veřejnost otevřena pouze po předešlém objednání. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Markomanské války na Moravě a na Slovensku

Vzdělávání

  • Městské muzeum v Jaroměři ()
  • 21. 3. 2019
  • 17.30–19.00

Území našeho státu, obdobně jako sousedního Slovenska, se ocitlo za doby vlády císaře Marka Aurelia v jednom z největších válečných konfliktů starověkých dějin, které nazýváme markomanskými válkami (166–180). Římané bojovali proti barbarům na celé dlouhé linii římského limitu. Nevýznamnější byly boje proti Markomanům a Kvádům na území Dolního Rakouska, jižní Moravy a jihozápadního Slovenska. Na tomto území, kde v době římské žily tyto germánské kmeny, římské legie zanechaly četné polní tábory. Podle některých nálezů římských a germánských militárií předpokládáme i místa přímých vojenských konfrontací – bitev. Římané pronikli hluboko do barbarika a jejich stopy známe v Trenčíně, Olomouci a Jevíčku. Autor přednášky podá základní přehled historických událostí, představí nejvýznamnější lokality a archeologické nálezy a rovněž výsledky svých výzkumů na Malé Hané.

Přednáší Eduard Droberjar.

Plakát (PDF)