ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Archeologický výzkum D11 – nejzajímavější nálezy z okolí Jaroměře

Vzdělávání

  • Městské muzeum v Jaroměři ()
  • 18. 10. 2018
  • 17.30–19.00
  • vstup volný

Prostor v okolí dnešního města Jaroměře skýtal díky příhodným přírodním podmínkám vhodné místo k osídlení. První lidé natrvalo založili své osady již v průběhu mladší doby kamenné. První intenzivní výzkum těchto archeologických památek byl prováděn při stavbě železnice mezi Hradcem a Jaroměří v 19. století. Výstavba dálnice D11 vedoucí týmž směrem si rovněž právem vyžádala přítomnost archeologů, kteří zde od března 2017 do dubna 2018 prováděli předstihový záchranný výzkum. Přednáška představí nejzajímavější zjištění plynoucí z doposud nejrozsáhlejšího terénního počinu východočeské archeologie

Přednáší Pavel Drnovský.

Plakát (PDF)