ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Pracoviště je otevřeno při dodržení zvýšených hygienických opatření a po včasném předchozím objednání. Upřednostňujeme však komunikaci telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo videokonference. Úřední hodiny podatelny jsou omezeny na pondělí – čtvrtek 9.00 – 11.30. Knihovna a badatelna je pro veřejnost otevřena pouze po předešlém objednání. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Neolitické sídliště v Jaroměři jako pramen poznání neolitické společnosti v 1. polovině 5. tisíciletí před Kristem

Vzdělávání

  • Městské muzeum v Jaroměři ()
  • 19. 4. 2018
  • 17.30–19.00

V letech 1995–2013 proběhl na jihozápadním okraji Jaroměře v souvislosti s rozšiřováním provozu společnosti Kimberly-Clark záchranný archeologický výzkum. Bezmála osmihektarový odkryv přinesl především bohaté doklady osídlení tamní lokality v období mladšího neolitu, konkrétně kultury s vypíchanou keramikou. Velikost výzkumu i množství nalezených staveb řadí sídliště k nejvýznamnějším pramenům poznání této kultury v celých Čechách. Zapojením výsledků zpracování archeologického materiálu do kontextu soudobých dějů lze dospět k překvapivým zjištěním o životě prvních zemědělských společností.

Přednáší Mgr. Burgert Pavel, Archeologický ústav AV ČR

Plakát (PDF)