Harrachové – sláva hraběcího hospodaření a jeho vliv na formování krajiny západních Krkonoš

Přednáška z cyklu Barokní krajina.

Harrachové získali v roce 1632 panství Branná s polovinou města Jilemnice. Důsledky třicetileté války i nevelká rozloha panství neumožňovaly výraznější ekonomický rozmach. Ten nastává teprve po roce  1701, kdy Ferdinand Bonaventrura hrabě z Harrachů kupuje jilemnické panství a spolu s Brannou tak vytváří rozsáhlé dominium. To potom prochází velmi strmým hospodářským vzestupem, jehož výsledků zčásti využíváme dodnes. I když v Krkonoších nemohli budovat komponovanou krajinu, na její tváři se výrazně podepsali. Navíc stavbami kostelů v 18. století, zejména kostela sv. Vavřince v Jilemnici,  přinesli do kraje umělecké podněty, jejichž plody oceňujeme a chráníme dodnes.

Přednáší Jan Luštinec (KRNAP, Krkonošské muzeum v Jilemnici).

Po přednášce si bude možné prohlédnout interiér kostela sv. Vavřince.