František Josef Šlik a krajina šlikovských panství

Přednáška z cyklu Barokní krajina.

František Josef Šlik (1656–1740) spravoval rodová panství ve východních Čechách téměř šedesát let. Během této doby se jakožto dobrý hospodář zasloužil nejen o jejich ekonomický, ale také stavební rozvoj. Oba tyto aspekty měly spolu se snahou o udržení náboženské stability a zájmem o aktivní rodovou a osobní prezentaci vliv na podobu zdejší krajiny. Vznikala zde významná hospodářská centra, ale také solitérní architektonické dominanty. Přednáška nastíní vývoj kulturní krajiny Kopidlenska, Velišska, Starohradska za života Františka Josefa Šlika a mimo jiné bude ilustrovat důležitost vlivu „osobního příběhu“ barokního šlechtice na podobu krajiny jeho (resp. rodových) panství.

Přednáší Lucie Rychnová v Kopidlně.

Zájemci si mohou v 17 hodin prohlédnout zámecký skleník (sraz před skleníkem).