Barokní zahrada a její interpretace na konci 19. a počátkem 20. století

Přednáška z cyklu Barokní krajina.

Podstata barokní architektury a tedy i jejího zahradního umění směřuje k představě nekonečného a neomezeného prostoru. Barokní zahrady vyjadřují pevný řád, logiku, geometrii, eleganci, vznešenost a důstojný klid. Obsah je tu zcela podřízen formě. Přísná osovost a symetrie je nezbytnou podmínkou. Stavební hmota spěje v barokním pojetí k odhmotnění v celkovém jednotlivém prostorovém patosu oproti renesanci, která zdůrazňovala trojrozměrnost architektury.  Vše tu musí být přesně a pečlivě zastřiženo a upraveno, aby celek pů­sobil čistě a přehledně. Pojetí perspektivy, využití pravidel geometrie a symetrie, tak jak ji známe z barokních zahrad, se stále používají u velkých zahrad a parků. Jsou to silné nástroje, ale jsou zpravidla kombinovány s nenásilností a přirozeností anglických parků.

Přednáší Šárka Steinová (Národní archiv).

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutná rezervace místa online nebo na tel. 725 766 153!