Hospodářské dvory v krajině

Přednáška z cyklu Barokní krajina.

Ke kulturní krajině neoddělitelně patří hospodářské dvory, stojící uprostřed obdělaných pozemků nebo vystupující ze zástavby vsí. Přímé i nepřímé urbanistické vazby, někdy podtržené cestami, je spojují mezi sebou a s jinými monumentálními stavbami bývalých panství. Prostředí dvorů bezprostředně spoluvytvářely přilehlé zahrady, ovocné sady, struktura příslušných polí, luk a pastvin, místy doplněná remízky nebo rybníky. Začlenění dvorů do krajiny nám ilustrují respektive přiblíží historické mapy a císařské otisky stabilního katastru, propojené s fotografiemi současného nebo do nedávna dochovaného stavu.

Přednáší Jan Žižka (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech).