Morzinové – hospodáři a jejich otisk v krkonošské krajině

Přednáška z cyklu Barokní krajina.

Hraběcí rod Morzinů získal Vrchlabské panství roku 1634 z konfiskací majetku Albrechta z Valdštejna. V letech 1646–1688 držel panství Pavel Morzin. Zřídil fideikomis, obnovil hornickou činnost, rozvinul na svém panství lnářství a podporoval i jiné hospodářské aktivity, například papírenství. Další členové rodu se již mohli více zaměřit na reprezentaci. Ve třetí generaci budují nový barokní klášter ve Vrchlabí jako rodovou nekropoli a staví poutní kostel v Dolní Kalné. Rod se dostává do vleklých finančních potíží, které paradoxně vedou k rozvoji privátního budního hospodářství v horách na parcelované půdě panských dvorů a bud. Morzinové zřejmě nikdy neměli záměr budovat v Krkonoších komponovanou barokní krajinu, přesto svou hospodářskou a stavební činností jejich tvář podstatně a dlouhodobě ovlivnili.

Přednáší Jiří Louda (KRNAP, Krkonošské muzeum ve Vrchlabí).