Valdštejnova krajinná kompozice na Jičínsku a její evropský rozměr

Přednáška z cyklu Barokní krajina.

V krátké době existence frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna (1627–1634) vznikla v Jičíně a okolí řada staveb, které společně s Valdštejnským palácem v Praze představovaly přelom v dějinách české architektury. Klíčové areály Valdštejnova Jičína přitom byly založeny tak, aby tvořily velkolepou, sedm kilometrů dlouhou kompozici. Toto dílo, ačkoli ve své zamýšlené podobě nikdy nedokončené, bylo první krajinnou kompozicí v Čechách, sdružující světské a sakrální motivy, a stalo se vzorem pro další krajinné úpravy, které daly v době baroka českým zemím její charakteristickou tvář. Při vytváření kompozice vycházeli Valdštejnovi architekti z některých motivů realizovaných již dříve v Čechách, které doplnili o elementy převzaté z Itálie. Výsledkem bylo jedno z nejpozoruhodnějších děl frýdlantského vévody a jeho talentovaných architektů, které v té době zřejmě nemělo v Evropě obdoby.

Přednáší Petr Uličný.