Wenkův obchodní dům – oceňovaná architektura Josefa Gočára a její obnova

Úvod společné přednášky Ing. Jiřího Balského, ředitele NPÚ, územního odborného pracoviště v Josefově, a PaedDr. Tamary Baudišové z Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, bude věnován osobnosti architekta Josefa Gočára. Přednášející připomenou počátky jeho samostatné architektonické tvorby a také podíl na podobě Wenkova obchodního domu.

Druhá část přednášky přiblíží samotný proces obnovy muzejního dvojdomí a upozorní zejména na ty její aspekty, které jsou z pohledu památkové péče specifické. Pozornost bude věnována také architektonickým a umělecko-řemeslným prvkům, jež jsou na Wenkově obchodním domu ojedinělé, podařilo se je objevit a obnovit tak, že nám alespoň částečně přibližují jeho původní krásu z doby otevření v roce 1911.

Plakát (PDF)