ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Páni ze Stubenberka ve východních Čechách aneb mezi Podorlickem a Štýrskem

Vzdělávání

  • Městské divadlo v Jaroměři ()
  • 16. 6. 2022
  • 17.30–19.00

Přednáška zve do 16. a 17. století, kdy rod štýrských pánů ze Stubenberka vlastnil majetky také na východě Čech. Vyprávění představí Stubenberky jako hospodáře, cestovatele i účastníky politického života a vojenských střetů. Posluchači nahlédnou do řady oblastí života tehdejšího šlechtice - počínaje ekonomickým uvažováním, které se promítalo do řízení a chodu českých panství, přes kulturní rozhled či tělesné strázně až po dobový jídelníček. Příběhy příslušníků tohoto rodu tak propojí domácí region s rakouskými zeměmi, Uhrami a Itálií v době renesance a humanismu.

Přednáší PhDr. Ondřej Tikovský, PhD.

Plakát (PDF)