ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Architektura ve službách první republiky

Výstava

  • Spolkový a kulturní dům v Černilově ()
  • 1. 4. 2019–10. 5. 2019
  • vstup volný

Národní památkový ústav připravil v rámci oslav stého výročí vzniku Československa výstavu Architektura ve službách první republiky. S její regionální částí, která se váže ke Královéhradeckému kraji, se budete moci seznámit od 1. dubna do 10. května 2019 ve Spolkovém a kulturním domě v Černilově.

V meziválečném období vznikla při budování a modernizaci státu řada nových správních, školních či bankovních budov. V řadě míst byly rovněž postaveny zajímavé až výjimečné stavby pro kulturu, sport, volný čas a soukromé bydlení. Ojedinělá byla plánovitá výstavba Hradce Králové za účasti Josefa Gočára a dalších význačných architektů, která již v době meziválečné dala vzniknout přízvisku Hradec Králové – salon republiky. Výstava na příkladu téměř dvaceti významných staveb a urbanistických celků představí architektonickou tvorbu období první republiky na území  Královéhradeckého kraje.

Srdečně zveme na vernisáž výstavy 1. dubna v 17 hod., v 17.30 doprovodí výstavu povídání s obrázky ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. 

Plakát (PDF)


Výstava je otevřena:

pondělí, čtvrtek 13–18 hod.
středa 13–17 hod.
pátek 8–12 hod.