Archeologický výzkum D11 – nejzajímavější nálezy z okolí Jaroměře

Prostor v okolí dnešního města Jaroměře skýtal díky příhodným přírodním podmínkám vhodné místo k osídlení. První lidé natrvalo založili své osady již v průběhu mladší doby kamenné. První intenzivní výzkum těchto archeologických památek byl prováděn při stavbě železnice mezi Hradcem a Jaroměří v 19. století. Výstavba dálnice D11 vedoucí týmž směrem si rovněž právem vyžádala přítomnost archeologů, kteří zde od března 2017 do dubna 2018 prováděli předstihový záchranný výzkum. Přednáška představí nejzajímavější zjištění plynoucí z doposud nejrozsáhlejšího terénního počinu východočeské archeologie

Přednáší Pavel Drnovský.

Plakát (PDF)